ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o

81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19,                                       e-mail:kancelaria.oswietlenie@energa.pl

tel. +48 58 760 77 20 fax. +48 58 760 77 22

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000109164

NIP: 585-12-32-055 Kapitał zakładowy: 191 621 500, 00 zł

 

Reklama na słupach oświetleniowych:

 
Region Północ (Trójmiasto, Elbląg, Olsztyn) tel. +48 693 916 700
Region Zachód (Koszalin, Słupsk) tel. +48 693 303 132
Region Centrum (Toruń) tel. +48 785 871 221
Region Południe (Płock) tel. +48 785 875 315

Obszar działania ENERGA Oświetlenie

Pogotowie oświetlenia dróg i ulic:

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

tel. 801 800 103    

      58  760 72 40