Misja Spółki:

 

Profesjonalnie oświetlamy ulice, by życie było jasne i bezpieczne

 

Energa Oświetlenie Sp. z o.o., firma z Grupy ENERGA, istnieje od 1996 r., kontynuując ponad czterdziestoletnie tradycje Rejonu Oświetlenia Ulic w Sopocie w dziedzinie oświetlenia. Wyspecjalizowała się w kompleksowej usłudze oświetleniowej. Zatrudnia blisko 230-osobową, profesjonalną kadrę od lat związaną z energetyką i oświetleniem. Jest właścicielem 332 tysięcy lamp oświetleniowych. Dysponuje nowoczesnym sprzętem technicznym, specjalistycznym wyposażeniem, w tym 57 podnośnikami, oraz stosuje energooszczędne i innowacyjne rozwiązania w eksploatacji sieci oświetleniowych. Kapitał zakładowy firmy wynosi 191,6 mln zł.

 

Podstawową usługą świadczoną przez przedsiębiorstwo jest oświetlanie dróg, ulic i innych terenów otwartych.

 

Energa Oświetlenie Sp. z o.o. ma w swojej ofercie również sprzedaż powierzchni reklamowej na słupach oświetleniowych, wykonywanie iluminacji świetlnych obiektów, a w okresie świątecznym firma oferuje klientom dekoracje świąteczne.

 

W wyniku podjętych w 2010 roku w Grupie ENERGA decyzji strategicznych odnośnie konsolidacji oświetlenia ulicznego i drogowego, obszar działania spółki obejmuje ponad 400 gmin zlokalizowanych w sześciu województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i łódzkim.

 

Najlepszą wizytówką dla Spółki jest zaufanie Klientów, które zawdzięcza nowatorskim przedsięwzięciom, profesjonalizmowi i solidności działania.

 

Folder wizerunkowy ENERGA Oświetlenie

 

folder wizerunkowy1

 

Historia

Historia

Rejon Oświetlenia Ulic Sopot powołano do życia 15 stycznia 1964 roku. W tym roku po raz pierwszy w Polsce oddzielono zadania z zakresu oświetlenia ulic od innych zadań energetycznych. Na siedzibę rejonu zaadaptowano historyczny budynek Elektrowni Miejskiej w Sopocie. Po wojnie elektrownia pełniła funkcję rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia. Głównym źródłem zasilania Sopotu w energię elektryczną był wówczas generator 500 kW. Mógł on dostarczyć w godzinach szczytu jedynie 1/5 tej mocy jaką otrzymywał Sopot przed wojną. W tych latach pojawiało się wiele problemów z rozdziałem energii wśród odbiorców, a jednocześnie do Sopotu napływało coraz więcej ludzi oraz powstawały nowe zakłady przemysłowe. Z tego powodu opracowywano specjalne harmonogramy godzinowego zasilania poszczególnych ciągów dzielnic i ulic.

 

Sytuacja w rozdziale energii poprawiła się, gdy odbudowana została linia 15 kV Gdańsk – Wrzeszcz – Gdynia. Wtedy powstała możliwość dostawy energii z elektrowni gdańskiej lub gdyńskiej. Nastąpiło to we wrześniu 1945 r. Z chwilą doprowadzenia napięcia 15 kV do rozdzielni w Elektrowni Miejskiej w Sopocie, Zakłady Elektryczne Wybrzeża przejęły elektrownię wraz z personelem. Utworzono wówczas Biuro Obwodowe ZEW.

 

Do 1954 roku trzy znajdujące się w Elektrowni Miejskiej przetwornice prądu przemiennego na prąd stały, zasilały dolny Sopot. W takich warunkach rozpoczął funkcjonowanie nasz zakład. Początkowo rejon zajmował się eksploatacją urządzeń oświetleniowych w siedmiu miastach: w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie, w Rumi, w Redzie, w Wejherowie i Pucku. W 1970 roku obsługę oświetlenia Redy, Pucka i Wejherowa przekazano Rejonowi Energetycznemu w Wejherowie.

 

Istotne wydarzenia dla rozwoju firmy miały miejsce na przełomie lat 1996/1997, gdyż 31 grudnia 1996 roku został zarejestrowany w sądzie nowy podmiot gospodarczy ENERGA Zakład Oświetlenia Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Firma powstała na bazie istniejącego Rejonu Oświetlenia Ulic będącego w strukturze ENERGI Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. W 2004 roku ze względu na włączenie do majątku firmy obsługi oświetlenia będącego do tej pory w gestii terenowych zakładów energetycznych znacznie powiększył się obsługiwany przez pracowników ENERGA Zakładu Oświetlenia obszar działania.

 

1 czerwca 2010 r. w trybie art. 492 & 1 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zakład Oświetlenia Drogowego „Północ” Sp. z o.o. połączył się z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Od dnia 1 czerwca 2010 r. wszystkie usługi świadczone przez Zakład Oświetlenia Drogowego z Karlina przejęte zostały przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Tym samym został zrealizowany I etap konsolidacji podmiotów zajmujących się oświetleniem drogowym i ulicznym w Grupie ENERGA. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. jest podmiotem wiodącym w procesie konsolidacji oświetlenia w obrębie sieci obsługiwanej przez Grupę.

Władze spółki

Władze spółki

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Zarząd 

Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

 

W skład Zarządu ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. wchodzą:

   
• Marcin Stojek –    Prezes Zarządu

• Jerzy Brudnik  –   Wiceprezes Zarządu

• Jakub Farinade –  Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

      
Reprezentowanie Spółki

 

W Zarządzie wieloosobowym do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. W Zarządzie jednoosobowym oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu.

Polityka środowiskowa Grupy ENERGA

Polityka środowiskowa Grupy ENERGA

Wydanie V zatwierdzone uchwałą Zarządu ENERGA SA Nr 698/V/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku znajduje się pod adresem
 
http://grupa.energa.pl/Polityka_Srodowiskowa.xml

Informacja o strukturze energii 

Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

 

Wraz ze strategią rozwoju na lata 2009-2015 Grupa ENERGA przyjęła nową markę, porządkując tym samym działania komunikacyjne, marketingowe i sponsoringowe. Realizacji strategii towarzyszy przyjęcie jako obowiązujących w organizacji korporacyjnej wartości, które koncentrują się wokół trzech obszarów:

 

  • Człowiek – jako najwyższa wartość, któremu podporządkowane są wszelkie działania zapewniające komfort życia i pracy. Energa chce świadczyć swoje usługi w taki sposób, aby jej klienci, pracownicy i partnerzy handlowi mogli cieszyć się życiem, realizować swoje  pasje i spełniać zawodowo. Główne wartości to edukacja, radość życia, przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci, budowanie partnerskich relacji i propagowania zasad uczciwości.
  • Środowisko – troska o otaczające nas środowisko naturalne poprzez edukację ekologiczną oraz proekologiczne działania i inwestycje.
  • Energa – jako grupa kapitałowa oparta na rzetelności, stabilności, wiedzy, doświadczeniu, otwartości, transparentności, innowacyjności. Respektowanie i wspieranie tych wartości to  jedno z podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Grupy.

 

 

Z myślą o tak prowadzonej polityce Grupa uporządkowała działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako Konsorcjum czujące odpowiedzialność za otoczenie, w którym funkcjonuje ENERGA angażuje się  w ważne inicjatywy społeczności lokalnej kładąc szczególny nacisk na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Grupa promuje działania skupione wokół wartości: człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo, przyszłość dzieci. Działania ENERGI mają również na celu optymalizację wydatków sponsoringowych Grupy. Jako jedna z największych firm na Pomorzu i w kraju, czujemy się odpowiedzialni za środowisko, w którym działamy. Środowisko rozumiane jako wiele obszarów, dla których wspólnym mianownikiem jest misja spółki „Zapewniamy komfort życia i pracy”.

 

 

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu ENERGA prowadzi wiele działań, część z nich obejmuje program ENERGA dla Ciebie.

 

Raport odpowiedzialnego biznesu 2011.

 

 

 

Raport odpowiedzialnego biznesu 2012.

 

csr2012

 

Raport odpowiedzialnego biznesu 2013.

 

 csr2013

 

Raport odpowiedzialnego biznesu 2014.

 

 Raport_CSR_2014_okl

 

Raport odpowiedzialnego biznesu 2015.

 

 2015_okladkaraport

                                                                                                                                                                                           Raport odpowiedzialnego biznesu 2016.

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         Raport odpowiedzialnego biznesu 2017.                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                     

Społeczna odpowiedzialność biznesu Grupy ENERGA Wraz ze strategią rozwoju na lata 2009-2015 Grupa ENERGA przyjęła nową markę, porządkując tym samym działania komunikacyjne, marketingowe i sponsoringowe. Realizacji strategii towarzyszy przyjęcie jako obowiązujących w organizacji korporacyjnej wartości, które koncentrują się wokół trzech obszarów: Człowiek – jako najwyższa wartość, któremu podporządkowane są wszelkie działania zapewniające komfort życia i pracy. Energa chce świadczyć swoje usługi w taki sposób, aby jej klienci, pracownicy i partnerzy handlowi mogli cieszyć się życiem, realizować swoje pasje i spełniać zawodowo. Główne wartości to edukacja, radość życia, przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci, budowanie partnerskich relacji i propagowania zasad uczciwości. Środowisko – troska o otaczające nas środowisko naturalne poprzez edukację ekologiczną oraz proekologiczne działania i inwestycje Energa – jako grupa kapitałowa oparta na rzetelności, stabilności, wiedzy, doświadczeniu, otwartości, transparentności, innowacyjności. Respektowanie i wspieranie tych wartości to jedno z podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Grupy. Z myślą o tak prowadzonej polityce Grupa uporządkowała działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako Konsorcjum czujące odpowiedzialność za otoczenie, w którym funkcjonuje ENERGA angażuje się w ważne inicjatywy społeczności lokalnej kładąc szczególny nacisk na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Grupa promuje działania skupione wokół wartości: człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo, przyszłość dzieci. działania ENERGI mają również na celu optymalizację wydatków sponsoringowych Grupy. Jako jedna z największych firm na Pomorzu i w kraju, czujemy się odpowiedzialni za środowisko, w którym działamy. Środowisko rozumiane jako wiele obszarów, dla których wspólnym mianownikiem jest misja spółki „Zapewniamy komfort życia i pracy”. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu ENERGA prowadzi wiele działań, część z nich obejmuje program ENERGA dla Ciebie. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011. raport_csr_okladka_2011 Raport odpowiedzialnego biznesu 2012. csr2012 Raport odpowiedzialnego biznesu 2013. csr2013

Czytaj więcej na: http://www.energa-oswietlenie.pl/o-firmie/odpowiedzialnosc-spoleczna-biznesu/
Energa Oświetlenie 2012 © Wszystkie prawa zastrzeżone

EMAS

EMAS

Energa z certyfikatem EMAS

 

Wiceminister środowiska Mariusz Gajda, wspólnie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Krzysztofem Lissowskim,  wręczyli dziś Grupie Energa certyfikat potwierdzający rejestrację w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska Grupę reprezentował prezes zarządu Dariusz Kaśków. Jest to największa jak dotychczas rejestracja w EMAS w Polsce, obejmująca 10 spółek zatrudniających łącznie 5 tys. pracowników. Energa jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce, która w całości przystąpiła do prestiżowej certyfikacji EMAS.

 

– Rejestracja w EMAS jest wyróżnieniem prestiżowym, którym w Polsce może poszczycić się jedynie 70 organizacji. Wysiłek związany z wdrażaniem systemu ekozarządzania w firmie należy traktować jako inwestycję w jej rozwój oraz relacje z partnerami biznesowymi. EMAS to obecnie najbardziej wiarygodny ze standardów zarządzania środowiskowego – mówi Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.
 
– Spotykamy się dzisiaj z okazji wyjątkowego wydarzenia, jakim zawsze jest wręczenie certyfikatu EMAS. Kolejna organizacja podjęła wyzwanie wdrożenia wymagań systemu oraz poddała się zewnętrznej ocenie prowadzonej przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. Dzisiaj możemy pogratulować Grupie Energa spełnienia najwyższych, wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska i przywitać w elitarnym gronie organizacji zarejestrowanych w EMAS
– dodał Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
 
Grupa Energa jest jednym z liderów polskiego sektora energetycznego, od lat udowadniającym swoją wiodącą pozycję w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania zasobami i energią. Jako pierwsza organizacja typu holdingowego w Polsce wdrożyła EMAS na tak dużą skalę, w sposób zarządzany kaskadowo – od centrali (Energa SA) poprzez segmenty (wytwarzanie, dystrybucja i obrót), aż do poziomu poszczególnych podmiotów gospodarczych (spółek, oddziałów). Było to wyzwanie tym większe, że system zarządzania środowiskowego EMAS objął swoim zakresem 159 obiektów na terenie 8 województw.
 
EMAS to jedyny instrument, potwierdzający ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej w organizacji. Dbałość o środowisko naturalne, poszanowanie jego potrzeb oraz działanie z pełną odpowiedzialnością za podejmowane decyzje to fundamenty funkcjonowania Grupy Energa. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, tak aby mogły z nich korzystać nie tylko obecne, ale i przyszłe pokolenia Polaków, stanowi wyzwanie, któremu staramy się sprostać każdego dnia – podkreśla Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu Energa SA.
 
Grupa Energa przykłada szczególną wagę do transparentności prowadzonych działań środowiskowych. Najlepszym tego przykładem jest opublikowana deklaracja środowiskowa EMAS, zawierająca szczegółowe informacje środowiskowe Grupy, które oceniane były przez niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego EMAS. Dodatkowo, wydawany co roku od pięciu lat Raport CSR (Corporate Social Responsibility) integruje informacje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe związane z działalnością spółki. Zaangażowanie Grupy Energa w obszarze społecznej odpowiedzialności zostało docenione przez liczne media i organizacje branżowe, m.in. w maju 2016 roku, Grupa Energa ponownie została wyróżniona Złotym Listkiem Tygodnika Polityka. Ponadto, jako jedna z nielicznych polskich firm Grupa Energa raportuje do Carbon Disclosure Project – brytyjskiej organizacji non-profit, której celem jest porównanie działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju i ich wyników w zakresie emisji gazów cieplarnianych z innymi spółkami reprezentującymi sektor na całym świecie.
 

certyfikat

 

O EMAS

 

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to promowany przez Komisję Europejską system certyfikacji środowiskowej, który od 20 lat udowadnia swoją przydatność jako najefektywniejszy standard zarządzania ochroną środowiska. Przynależność do systemu jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych. Wśród organizacji zarejestrowanych w EMAS znajdują się liderzy przemian prośrodowiskowych w swoich sektorach w skali regionu, kraju, a nawet świata. Organizacje te są autorami najlepszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz ekoinnowacji. W swoich branżach firmy te stanowią punkt odniesienia przy ocenie efektywności środowiskowej.

Pod względem liczby rejestracji w EMAS nasz kraj zajmuje 6 miejsce w Unii Europejskiej. Rejestracja Grupy Energa jest największą w historii EMAS w Polsce oraz jedną z największych w Europie.

Rejestry i Archiwa

Rejestry i Archiwa

 
Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.
 
 
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator danych: ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.
Adres: ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
Regon: 191251580
 

Dokument do pobrania:
 
REJESTR ZBIORÓW DANYCH PRZETWARZANYCH W ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.

 

 
Autor dokumentu: Grażyna Browarczyk-Matusiak
 


 
Rejestr zmian dokumentu

 

Data  Utworzył  Opublikował Rodzaj zmiany
16.02.2017  Grażyna Browarczyk-Matusiak Robert Snider Publikacja dokumentu
10.02.2017  Grażyna Browarczyk-Matusiak Robert Snider Publikacja dokumentu

 


 
 
Informacje o dokumencie
 

Utworzył:  Grażyna Browarczyk-Matusiak data: 10.02.2017
Opublikował:  Dariusz Sieńczewski data: 16.02.2017
Ostatnio modyfikował:  Dariusz Sieńczewski data: 21.02.2018