Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

 

 

 • Zakres obowiązków:
  • kontrola nad utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury oświetleniowej w powierzonym Rejonie (Karlino, Koszalin i okoliczne gminy)
  • efektywne zarządzanie podległymi pracownikami
  • podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług
  • przygotowywanie we współpracy z wydziałem sprzedaży części technicznej ofert dla klientów
  • analizowanie stanu majątku oświetleniowego i opracowywanie planów zabiegów inwestycyjnych, eksploatacyjnych, modernizacyjnych w obsługiwanym Rejonie
  • kontrola prowadzonych prac inwestycyjnych, remontowo-eksploatacyjnych w Rejonie
  • analiza i kontrola zgłoszeń awarii sieci oświetleniowej

  Wymagania:

  • wykształcenia średnie lub wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektrotechnika, elektroenergetyka)
  • umiejętność zarządzania zespołem
  • dobrej znajomości branży i rynku
  • prawa jazdy kat. B
  • dużej samodzielności i dyspozycyjności
  • wysokiej kultury osobistej

  Oferujemy:

  • ciekawą, samodzielną i odpowiedzialną pracę w szybko rozwijającej się firmie,
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
  • umowę o pracę.

   

  Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to 10.10.2018 roku. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja.oswietlenie@energa.pl

   

  Prosimy o podanie w temacie listu numeru referencyjnego i nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja.

  Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

 

Co dajemy w zamian:

 

 

 

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.

2)Nasze dane kontaktowe to: kancelaria.oswietlenie@energa.pl, 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.

3)Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt powyżej).

4)Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

5)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6)Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

7)Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • Uprawnione organy publiczne,
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Informujemy o przysługuje Ci prawo do:

1)dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

2)sprostowania swoich danych osobowych,

3)żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

4)przenoszenia danych,

5)cofnięcia zgód,

6)sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7)usunięcia danych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jeśli udzielasz nam dodatkowej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych po zakończeniu okresu tej rekrutacji, Administrator Danych Osobowych będzie mógł przetwarzać Twoje dane osobowe uzyskane w jej trakcie przez 3 lata od daty przesłania przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych. Będziemy analizować Twoje cv pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.