Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

 

 

 

 

Zakres obowiązków:

 • Bieżące monitorowanie sprawności i dyspozycyjności pojazdów oraz określanie i weryfikacja zakresu prac naprawczych w pojazdach
 • Nadzór nad wykonywaniem napraw w pojazdach, ich rozliczenie i odbiór po wykonaniu przeglądu i naprawy
 • Zakup i gospodarowanie materiałami eksploatacyjnymi do pojazdów, kartami paliwowymi
 • Przygotowanie urządzeń i uczestnictwo podczas przeglądu stanu technicznego urządzeń z udziałem UDT
 • Prowadzenie spraw związanych z rejestracją środków transportu Spółki w Wydziale Komunikacji
 • Ubezpieczanie i zgłaszanie szkód środków transportu Spółki i majątku Spółki
 • Określanie specyfikacji środków transportu do zakupu
 • Prowadzenie sprawozdawczości oraz ewidencji i rozliczeń kart odpadów, emisji spalin i zanieczyszczeń
 • Uzgadnianie w zakresie podstawowym pod kierunkiem wykwalifikowanego pracownika Spółki dokumentacji sieci oświetleniowych

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne (preferowane kierunki: mechanika, elektromechanika)
 • dobra znajomości branży i rynku
 • prawo jazdy kat. B
 • duża samodzielność i dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • ciekawą, samodzielną i odpowiedzialną pracę w szybko rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • stabilne warunki zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny,
 • umowę o pracę.

 

 

Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja.oswietlenie@energa.pl do dnia:  20.03.2019

Prosimy o podanie w temacie listu numeru referencyjnego i nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja.

 

 

Zakres obowiązków:

 • kierowanie zespołem pracowników w zakresie wykonywania robót remontowych i budowlanych w branży elektrycznej i elektroenergetycznej
 • przygotowanie robót do realizacji, realizacja robót, rozliczenie robót
 • nadzór i monitoring nad bieżącymi robotami oraz monitoring realizowanych inwestycji
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej prowadzonych robót
 • nadzór nad pracownikami i powierzonym majątkiem Spółki
 • przygotowanie części technicznej oferty dla klienta

Wymagania:

 • wykształcenia średnie techniczne lub wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektrotechnika, elektroenergetyka)
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (lub w trakcie ich pozyskiwania)
 • dobrej znajomości branży
 • prawa jazdy kat. B
 • dużej samodzielności i dyspozycyjności
 • wysokiej kultury osobistej

 

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to 22.03.2019 roku. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja.oswietlenie@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie listu numeru referencyjnego i nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja.

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wyksztalcenie zawodowe lub techniczne: elektrotechnika, elektryk, elektromonter
 • doświadczenie min 2 lata na podobnym stanowisku
 • uprawnienia SEP – E – świadectwo kwalifikacyjne do 1 kV,
 • prawo jazdy kategorii B lub C
 • dyspozycyjność,
 • dobry stan zdrowia, praca na wysokości,
 • gotowość do doskonalenia swoich umiejętności zawodowych,
 • odpowiedzialność, sumienność, rzetelność,
 • atutem będą: uprawnienia do prac pod napięciem, znajomość obsługi i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, uprawnienia operatora żurawia przeładunkowego HDS, oraz operatora podestów ruchomych, prawo jazdy kat. B+E lub C+E.

Główne zadania na stanowisku:

 • budowa sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to 22.03.2019 roku. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja.oswietlenie@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie listu numeru referencyjnego i nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja.

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie prognoz budżetowych krótko i długoterminowych,
 • kontrola realizacji i analiza wykonania budżetu wyznaczonych jednostek organizacyjnych oraz budżetów projektów,
 • sporządzanie raportowania wewnętrznego i korporacyjnego,
 • analizowaniem] wewnętrznych wskaźników finansowych,
 • udział w procesie projektowania układu kont księgowych oraz MPK,
 • weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse, rachunkowość zarządcza),
 • dobra znajomość procedur rachunkowości finansowej,
 • bardzo dobra znajomość zasad budżetowania i kontroli finansowej,
 • umiejętność organizacji stanowiska pracy,
 • samodzielność i dyspozycyjność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność,
 • biegłe posługiwanie się programem MS Excel

Oferujemy:

 • ciekawą, samodzielną i odpowiedzialną pracę w szybko rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę.

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to 11.03.2019 r.

Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja.oswietlenie@energa.pl

Co dajemy w zamian:

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.

2)Nasze dane kontaktowe to: kancelaria.oswietlenie@energa.pl, 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.

3)Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt powyżej).

4)Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

5)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6)Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

7)Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • Uprawnione organy publiczne,
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Informujemy o przysługuje Ci prawo do:

1)dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

2)sprostowania swoich danych osobowych,

3)żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

4)przenoszenia danych,

5)cofnięcia zgód,

6)sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7)usunięcia danych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jeśli udzielasz nam dodatkowej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych po zakończeniu okresu tej rekrutacji, Administrator Danych Osobowych będzie mógł przetwarzać Twoje dane osobowe uzyskane w jej trakcie przez 3 lata od daty przesłania przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych. Będziemy analizować Twoje cv pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.