/wg rozdzielnika/

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania w trybie PRZETARG poprzedzony Dialogiem Technicznym

 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Przebudowe budynku administracyjno-warsztatowego  z częścią garażową na budynek biurowy

Sopot, ul. Grottgera 7

znak sprawy  10 / JAS / GDA / 2018.

Terminy realizacji robót – do 20 sierpnia 2019.

Termin składania wniosku o dopuszczenie do Dialogu Technicznego upływa w piątek 28 września 2018 o godz. 10:00. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.

Otwarcie odbędzie się 28 września 2018 o godz. 10:15

Informacji udziela: Łukasz Skawiński kom. 885 509 949, lukasz.skawinski@energa.pl