AWARIE!!! Pogotowie oświetleniowe
801 800 103
Modernizacje w województwie kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim

Modernizacje w województwie kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim

Zakończyła się modernizacja oświetlenia ulicznego w Biskupcu (woj. warmińsko-mazurskie). Przy okazji finału prac związanych z wymianą opraw na LED warto dokonać krótkiego podsumowania wszystkich modernizacji oświetlenia ulicznego, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, wykonanych przez Energa Oświetlenie. Nowe, energooszczędne oprawy LED zamontowano w tym województwie w Wąbrzeźnie, Kowalu i Biskupcu. Nowe oświetlenie LED pojawi się także w tym roku w Łasinie. Warto poznać argumentację przemawiającą na korzyść modernizacji, a także sposób jej przeprowadzenia i finansowania oferowany przez Energę Oświetlenie.

Dlaczego warto modernizować oświetlenie uliczne?

Ustawa „Prawo energetyczne” stanowi, że utrzymanie oświetlenia ulic i placów oraz innych przestrzeni na terenie gminy należy do zadań własnych samorządu gminnego. Realizacja tego zadania jest źródłem niemałych obciążeń finansowych dla samorządów, głównie z racji na energochłonne oprawy sodowe lub rtęciowe tradycyjnie używane w oświetleniu ulicznym. Aby obniżyć koszty, potrzebne jest wykonanie modernizacji. Jest ona niezbędna wszędzie tam, gdzie systemy oświetleniowe są przestarzałe, nieefektywne, zużywają zbyt wiele energii, a emitowane przez oprawy uliczne światło jest nieprawidłowo wykorzystywane. Szybki rozwój technologii LED pozwala na zmniejszenie kosztów oświetlenia poprzez jego modernizację lub całkowitą przebudowę. Priorytetowymi celami modernizacji oświetlenia są:
• obniżenie kosztów zużycia energii;
• dostosowanie jakości światła do oświetlanej przestrzeni;
• wykonanie oświetlania przyjaznego dla środowiska.

Biskupiec 1Fot. 1.  Zmodernizowane oświetlenie uliczne w Biskupcu (wyk. M. Kołpacki)

Jak przebiega proces modernizacji?

Proces modernizacji oświetlenia ulicznego, jaki od kilku lat z sukcesem prowadzi Energa Oświetlenie obejmuje następujące działania:
• audyt oświetlenia na terenie gminy;
• demontaż i utylizacja opraw rtęciowych lub sodowych;
• montaż energooszczędnych opraw LED pochodzących od wiodących na rynku producentów;
• zapewnienie, dzięki optyce opraw, oświetlania konkretnych punktów i powierzchni, bez rozpraszania strumienia światła;
• instalację systemów sterowania oświetleniem oraz autonomicznej redukcji mocy, dzięki którym możliwe jest dodatkowe wygenerowanie oszczędności.

„Za i przeciw” modernizacji

W argumentacji na korzyść wymiany opraw, na pierwszy plan wysuwane są korzyści finansowe wynikające z zastosowania opraw LED. Czasami argumenty tego typu przesłaniają inne korzyści wynikające z wymiany tradycyjnych opraw sodowych na nowoczesne oprawy LED. Modernizacja w znacznym stopniu bowiem poprawia bezpieczeństwo i komfort życia użytkowników dróg i przestrzeni miejskich czy gminnych. Dzięki wyselekcjonowanym barwom strumienia światła miejscowości, w których dokonano wymiany opraw zyskały nowy, bardziej nowoczesny wygląd. Dzięki wielu możliwościom, jakie niesie ze sobą wykorzystanie soczewek w oprawach LED, strumień światła emitowany przez nie jest przyjazny dla oka, nie powoduje podrażnienia i zmęczenia narządu wzroku. Światło pochodzące z opraw LED w maksymalnym stopniu odzwierciedla naturalne światło dzienne, dzięki czemu kierowcy pojazdów mogą lepiej określać odległość innych przedmiotów i osób w porze nocnej, a także wyeliminowane jest zjawisko tzw. stroboskopu, czyli występowania naprzemiennie oświetlonych o nieoświetlonych powierzchni.
Warto także nadmienić, że nowoczesne oprawy uliczne LED są wykonane bez użycia pierwiastków szkodliwych dla środowiska (ołów, rtęć, związki arsenu). Dzięki ich energooszczędności, zmniejsza się zużycie energii elektrycznej, a w konsekwencji do atmosfery trafia mniej CO2 oraz związków siarki, azotu i innych substancji toksycznych.

biskupiec 2Fot. 2. Nowe oświetlenie LED w Biskupcu ( wyk. M. Kołpacki)

Wąbrzeźno, Biskupiec, Kowal, Łasin, czyli modernizacje w kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim

Jak wykazaliśmy powyżej, argumenty przemawiające za zasadnością dokonania modernizacji oraz dogodne warunki realizacji oferowane przez naszą Spółkę przekonują coraz więcej samorządów do podejmowania decyzji o wymianie opraw oświetleniowych. W bieżącym roku, na terenie województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego Energa Oświetlenie Sp. z o.o. dokona wymiany opraw na LED w 4 gminach. Są to: Wąbrzeźno, Kowal, Biskupiec i Łasin. W sumie na terenie tych gmin, zostanie zdemontowanych 2286 opraw sodowych, a w ich miejsce zamontowane nowe, energooszczędne oprawy LED. Nakłady inwestycyjne przeprowadzonych prac modernizacyjnych wynoszą łącznie 2 307 788,00zł.
Jak wspominaliśmy wcześniej, celem modernizacji oświetlenia jest, w pierwszej kolejności, uzyskanie oszczędności na zużyciu energii elektrycznej. Redukcja kosztów wynika przede wszystkim ze zmniejszenia mocy opraw. W Wąbrzeźnie dzięki wymianie opraw moc została zredukowana o ponad 55%. Przed modernizacją roczne zużycie energii elektrycznej wynosiło 387,468 MWh, zaś po modernizacji będzie wynosiło 171,808 MWh w ciągu roku. Uzyskanie takiej skali redukcji zużycia było możliwe także dzięki instalacji systemu autonomicznej redukcji mocy w godzinach nocnych. Podobne efekty przyniosła wymiana opraw w Kowalu i Biskupcu. W Gminie Biskupiec system oświetlenia oparty o tradycyjne oprawy sodowe rocznie konsumował 277,33 MWh energii elektrycznej. Po wymianie opraw na LED, na potrzeby oświetlenia zostanie zużyte 91,06 MWh, a zatem uzyskana zostanie redukcja o ponad 62%.
Warto w tym miejscu dodać, że oprócz wymiernego zysku samorządów w postaci niższych kosztów utrzymania oświetlenia, zyskają one szereg korzyści niewymiernych tj. wzrost bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, poprawa estetyki czy realny wkład w ochronę środowiska. Kwestia ekologii jest w tym przypadku bardzo istotna. Dzięki modernizacjom i powstałym na ich skutek redukcjom zużycia energii elektrycznej możliwe jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Łączna redukcja wydzielania tego związku na skutek wymiany opraw w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 524,98 ton rocznie.
Energa Oświetlenie wykonuje prace związane z wymianą opraw używając specjalistycznego sprzętu, stanowiącego majątek firmy. Jednak największym atutem Spółki w dziedzinie profesjonalnych modernizacji są wykwalifikowane ekipy elektromonterów, dzięki którym proces wymiany źródeł światła przebiega sprawnie, z zapewnieniem najwyższych standardów i jakości pracy. W Gminie Biskupiec modernizacja była przeprowadzona od 01.04 do 13.05 br.

Zakres prac przeprowadzonych w Biskupcu, to wymiana 535 opraw ulicznych, wymiana 100 wysięgników do opraw, malowanie ponad 180 wysięgników oraz wymiana przewodów zasilających w niektórych słupach – wylicza Mirosław Kołpacki, Kierownik Działu Realizacji Usług w Brodnicy, który koordynował przebieg prac modernizacyjnych w Biskupcu.

Jak nietrudno zauważyć okres wykonywania modernizacji zbiegł się w czasie z wprowadzeniem ograniczeń i rygorów związanych z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19. Prace modernizacyjne nie zostały jednak przerwane.

Jak dodaje kierownik DRU w Brodnicy – zastosowanie dodatkowych środków ochronnych dla pracowników oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pozwolił na kontynuowanie prac modernizacyjnych także w trudnym okresie zwalczania epidemii. Dzięki temu mieszkańcy Biskupca i pozostałych gmin regionu mogą cieszyć się nowoczesnym, profesjonalnym oświetleniem.

Można, wobec powyższego, mieć nadzieję, że wymierne korzyści ekonomiczne, wysoka jakość opraw LED oraz profesjonalizm naszych ekip monterskich będą zachęcały kolejne samorządy do podejmowania decyzji o modernizacji opraw ulicznych we współpracy z Energą Oświetlenie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem