Awarie!!! Pogotowie oświetleniowe
801 800 103

 

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

Zasady przetwarzania danych osobowych

użytkowników stron internetowych Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Energa Oświetlenie Sp. z o. o. informuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Energa Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Artura Grottgera 7.
  2. Nasze dane kontaktowe to: 81-809 Sopot, ul. Artura Grottgera 7.
  3. Z inspektorem ochrony danych (dalej IOD) mogą Państwo skontaktować się pod adresem e‑mail: iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres Energa Oświetlenie Sp. z o. o. (pkt b).
  4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   1. prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w związku z Twoją aktywnością na stornach internetowych Energa Oświetlenie Sp. z o. o., w celu udoskonalania działania stron internetowych, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz dopasowywania informacji marketingowej do Twoich zainteresowań; przetwarzanie będzie realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Energa Oświetlenie Sp. z o. o.;
   2. prowadzenia działań analitycznych i statystycznych dotyczących danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenia, z których korzystasz przeglądając strony internetowe Energa Oświetlenie Sp. z o. o., w celu uzyskania możliwości kierowania w przyszłości kampanii reklamowych w region, z którego oglądasz naszą stronę; przetwarzanie będzie realizowane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą:
   1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Energa Oświetlenie Sp. z o. o.;
   2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt d ppkt ii.
  6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody mają Państwa prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  7. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą zostać:
   1. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
   2. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej;
   3. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Energa Oświetlenie Sp. z o. o.;
   4. podmioty świadczące usługi informatyczne dla Energa Oświetlenie Sp. z o. o.;
   5. audytorzy zewnętrzni, biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi.
  8. Energa Oświetlenie Sp. z o. o. może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Energa Oświetlenie Sp. z o. o., pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
  9. Energa Oświetlenie Sp. z o. o. co do zasady współpracuje z podmiotami mającymi swoją siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku przetwarzania danych osobowych za pomocą technologii dostarczonych przez Google (Google Analytics) procesy przetwarzanie danych osobowych odbywają się również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy Energa Oświetlenie Sp. z o. o. weryfikuje, aby podmioty, które są odbiorcami tych danych, gwarantowały odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych. Środkiem gwarantującym odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych są w szczególności stosowane przez podmioty odbierające dane osobowe standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską, stosownie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Na Twoje żądanie Energa Oświetlenie Sp. z o. o. przekaże Tobie kopie standardowych klauzul umownych.
  10. Energa Oświetlenie Sp. z o. o. może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucją państwowym.
  11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt d:
   1. w zakresie danych osobowych, na przetwarzanie których udzielili Państwo zgodę, dane będą przetwarzane do momentu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;
   2. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Energa Oświetlenie Sp. z o. o., dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  12. Informujemy o przysługującym prawie do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
   2. sprostowania swoich danych osobowych;
   3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
   4. przenoszenia danych;
   5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
   6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
    Z powyższych uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub za pomocą e‑mail z Energa Oświetlenie Sp. z o. o. lub IOD (pkt b, c).
   7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem