AWARIE!!! Pogotowie oświetleniowe
801 800 103

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego dla Energi Oświetlenie

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Przeglądając oferty przetargowe niejednokrotnie można się spotkać z wymaganiem określającym konieczność posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego określonego stopnia do określonej klauzuli jawności dokumentów. Z satysfakcją informujemy, że 21 maja 2020r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyznała naszej Spółce świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego i trzeciego stopnia w zakresie zdolności ochrony informacji tajnych i poufnych oraz świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia w zakresie zdolności ochrony informacji poufnych. Uzyskanie tych dokumentów wzmacnia pozycję Spółki w przystępowaniu do udziału w zamówieniach publicznych i przetargach.

Co to jest bezpieczeństwo przemysłowe?

Bezpieczeństwo przemysłowe to zbiór wszelkich działań związanych z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Instytucje państwowe coraz częściej wpisują konieczność posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jako niezbędny wymóg do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym. Wynika to z tego, że w instytucjach państwowych przetwarza się coraz więcej informacji niejawnych. W świetle przepisów prawa coraz więcej informacji podlega ochronie. Równie ważnym powodem umieszczania tego wymogu w postępowaniu przetargowym jest fakt, że firma posiadająca świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego została sprawdzona przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

sopot rzemieślniczaFot. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - siedziba Spółki

Czym jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność danego podmiotu gospodarczego do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Zgodnie z § 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej wydaje się świadectwo określonego stopnia:
• pierwszego stopnia – potwierdza pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji;
• drugiego stopnia – potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych;
• trzeciego stopnia – potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.
Dokument ten jest wydawany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. W ramach tego postępowania przeprowadzane są postępowania sprawdzające wobec osób mających uzyskać dostęp do informacji niejawnych. Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach, łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony. Natomiast podmiotami są przedsiębiorcy zamierzający uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z realizacją umów lub zadań wynikających z przepisów prawa oraz jednostki organizacyjne zlecające ich wykonanie (jednostki zlecające).

Czy warto posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego?

Odpowiedź jest prosta. TAK! Szczególnie jeśli firma wykonuje usługi, na które jest zapotrzebowanie w sferze rządowej lub militarnej. W przypadku, gdy przedsiębiorca staje do przetargu, w którym określony jest wymóg dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, przedsiębiorca jest obowiązany posiadać odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Instytucje w strefie rządowej oraz wojskowej coraz częściej w przetargach zawierają klauzulę o konieczność posiadania przez firmę startującą w przetargu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Z jednej strony wymóg taki podyktowany jest przez specyfikę realizacji usługi np. wejście na teren jednostki wojskowej, a zatem oznacza konieczność poruszanie się po wyznaczonych strefach ochronnych. Z drugiej zaś strony, daje poczucie bezpieczeństwa zleceniodawcy, że firma startująca w przetargu jest wiarygodna i sprawdzona przez odpowiednie służby.

Korzyści dla Energa Oświetlenie

Uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego zwiększa potencjał firmy w zakresie udziału w zamówieniach publicznych i przetargach.

Dzięki świadectwu bezpieczeństwa Energa Oświetlenie zyskuje możliwość wykonywania prac i realizacji projektów w instytucjach państwowych, tj. obiekty wojskowe, policyjne, skarbowe i inne, które są zarządzane przez centralną administrację rządową – komentuje Marcin Filipkowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży. - Ponadto, pozytywnym aspektem uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jest też poprawa wizerunku firmy jako bezpiecznego partnera handlowego. Jest także dowodem na to, że firma ma wypracowane właściwe procedury i dobre praktyki, które zapewniają zachowanie poufności oraz bezpiecznej obsługi informacji poufnych i tajnych.

Świadectwa wystawione naszej firmie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego są potwierdzeniem statusu naszej Spółki, jako firmy bezpiecznej i godnej zaufania.

Autor: Tomasz Demianiuk

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem