AWARIE!!! Pogotowie oświetleniowe
801 800 103
Nowe oświetlenie uliczne w Łasinie i Ryjewie

Nowe oświetlenie uliczne w Łasinie i Ryjewie

Energa Oświetlenie zainstalowała nowe oświetlenie LED w Gminie Ryjewo (woj. pomorskie) oraz Gminie Łasin (woj. kujawsko-pomorskie). Dotychczas używane oprawy z sodowymi źródłami światła zostały zastąpione nowymi, energooszczędnymi i wydajnymi oprawami LED. To duży krok w stronę oszczędności zużycia energii, poprawy jakości oświetlenia oraz realny wkład w poprawę kondycji ekologicznej środowiska naturalnego.

Audyt oświetleniowy

W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy samorządami gmin a Energą Oświetlenie, realizowane są różne projekty dotyczące nie tylko utrzymania i konserwacji oświetlenia, ale także dobudowy infrastruktury oświetleniowej, doświetlenia przejść dla pieszych oraz inne działania w zakresie polepszenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników gdyńskich dróg i placów. W II kwartale bieżącego roku przeprowadzone zostały prace modernizacyjne oświetlenia ulicznego w Gminie Łasin oraz w Gminie Ryjewo.

oswietlenie sodowe

Fot. Oprawy sodowe (materiały z zasobów Energa Oświetlenie)  


Pierwszym etapem realizacji prac było przeprowadzenie audytów oświetleniowych w obu gminach. Przedmiotowy zakres prac audytowych obejmował:
• inwentaryzację sieci oświetleniowej,
• dobór klas oświetlenia ulicznego dla wszystkich sytuacji objętych modernizacją,
• dobór opraw dla ww. sytuacji,
• wskazanie zakresu redukcji oświetlenia,
• obliczenia związane z audytem: mocy zainstalowanej, zużycia energii elektrycznej i jej kosztów przed i po modernizacji, efektu redukcji emisji gazów (CO2, SO2, NOx, CO) w Mg/rok,
• analizę obliczeń: mocy zainstalowanej, zużycia energii elektrycznej i jej kosztów przed i po modernizacji.

Efektywność energetyczna

Podstawowym celem audytu, oprócz zinwentaryzowania opraw było przedstawienie wyliczenia oszczędności energetycznej na skutek modernizacji. Pierwszym krokiem było ustalenie energochłonności poprzedniego systemu oświetlenia ulicznego. Do analizy zużycia energii przyjęto moc znamionową źródeł światła oraz układów zapłonowych, co pozwoliło uzyskać łączną moc znamionową opraw.

moc łasinFot. Wykres redukcji mocy systemu oświetleniowego w Gminie Łasin


Modernizację zaplanowano jako wymianę opraw w stosunku „1:1”. Do konkretnych klas sytuacji drogowych i oświetleniowych przedstawione zostały propozycje nowych opraw, które miały zapewnić dochowanie przepisów normy oraz realnie zmniejszyć zużycie energii. Zgodnie z audytem, modernizacja dotyczyła 535 szt. opraw. W Gminie Łasin, przed modernizacją moc systemu oświetleniowego wynosiła 61,52 MWh. Na skutek modernizacji spadła do 32,10 MWh. Osiągnięto więc redukcję mocy systemu o 48%. Dodatkowo zainstalowany system autonomicznego sterowania oprawami pozwoli wygenerować dodatkowe 25% redukcji mocy w godzinach późnonocnych, cechujących się niskim natężeniem ruchu drogowego. W gminie Ryjewo zdemontowano 559 opraw typu HPS. Działania te przyniosły spadek mocy systemu o ponad 45%. Prace modernizacyjne w Gminie Ryjewo wykonały ekipy elektromonterów naszej Spółki koordynowane przez Bogdana Matulewicza, Kierownika Działu Realizacji Usług w Prabutach. W Łasinie prace modernizacyjne były wykonywane pod kierownictwem Macieja Kociędy, Kierownika Działu Realizacji Usług w Grudziądzu.

Redukcja emisji CO2

Pierwszorzędnym skutkiem modernizacji jest obniżenie emisji CO2 oraz tlenków siarki i azotu, tlenku węgla i pyłu całkowitego. Wyliczenia redukcji wytwarzania tych substancji dokonuje się na podstawie wskaźników emisyjności, które są informacją wykorzystywaną w ocenie zmian ekologicznej kondycji poszczególnych branż gospodarczych. W Gminie Łasin na skutek modernizacji udało się zredukować emisję CO2 o ponad 76 ton rocznie. Zmniejszeniu uległo także wydzielanie tlenku siarki (71,74 kg/rok) oraz tlenków azotu (72,92 kg/rok) i pyłu całkowitego (4,33 kg/rok). Każdego roku po modernizacji do atmosfery będzie trafiało o ponad 30 kg tlenku węgla mniej.
W gminie Ryjewo redukcja emisji szkodliwych związków do atmosfery przyniosła podobne efekty. Do atmosfery każdego roku będzie trafiało o niemal 60 ton CO2 mniej. Także inne szkodliwe związki chemiczne będą emitowane w proporcjonalnie mniejszym zakresie. Dane te świadczą o tym, że wymiana opraw oświetleniowych na LED stanowi realny wkład w poprawę jakości powietrza, którym oddychamy. Obok oszczędności ekonomicznych, efekt ekologiczny jest chyba najbardziej znaczącą konsekwencją modernizacji oświetlenia.

ryjewo ul1Fot. Nowe oświetlenie LED

Barwa światła jest istotna

Mówiąc o innych aspektach ekologicznych modernizacji należy też pamiętać o pozytywnym wpływie światła na komfort widzenia przez ludzkie oko, oraz wpływie nowego systemu oświetlenia na życie i funkcjonowanie zwierząt i roślin w otoczeniu instalacji oświetleniowych. To bardzo istotna kwestia, która pozwala spojrzeć nieco szerzej na problem modernizacji, a także pomaga odkryć więcej zalet nowego oświetlenia. Najważniejszym wyznacznikiem doboru opraw oświetleniowych jest zawsze bezpieczeństwo i komfort ludzi (kierowców pojazdów, pieszych, mieszkańców). Najkorzystniejszym światłem dla oka ludzi jest naturalne światło słoneczne w porze południowej okresu wiosennego. Jest to światło o temperaturze barwowej ok. 4000K. Pozwala ono właściwie identyfikować barwy, postrzegać kontury i kształty oraz ocenić proporcje i odległości pomiędzy obserwowanymi obiektami.

łasin ul2

Fot. Ulica ze zmodernizowanym oświetleniem (jedna z realizacji Energa Oświetlenie)

Temperatura barwowa światła emitowanego przez oprawy sodowe znacząco odbiega od światła naturalnego. Z reguły oprawy sodowe dają światło o temperaturze ok. 2000K. Jest to światło żółte lub złoto-pomarańczowe. W cyklu dnia taka barwa światła jest typowa dla zmierzchu słońca w porze jesiennej. Dla zasymilowania tego typu strumienia światła siatkówka oka musi wykonać spory wysiłek akomodacyjny. Żółta barwa światła powoduje także zakłócenia w prawidłowym rozróżnianiu kolorów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że oprawy sodowe świecą światłem rozproszonym, co sprawia, że spora jego część jest emitowana w te obszary, gdzie w ogóle nie jest potrzebna. Jest to zjawisko tzw. śmiecenia światłem. Zjawisko to wywiera niekorzystny wpływ na biorytm zwierząt prowadzących nocny tryb życia. W przypadku opraw LED istnieje możliwość takiego doboru spektrum widma, aby oprawa emitowała światło maksymalnie zbliżone parametrami do światła słonecznego. Jest to światło przyjazne dla oka, nie powodujące oślepienia a także mające wysoki współczynnik oddania barw. Te cechy sprawiają, że światło pochodzące z opraw ledowych jest bezpieczne dla oczu oraz zapewnia precyzję widzenia oraz komfort uczestników ruchu drogowego.

Światło przyjazne nie tylko dla ludzi

Dzięki zastosowaniu soczewek można strumień światła może być skierowany na te powierzchnie, które wymagają oświetlenia. Dla zwierząt nocnych oznacza to uregulowanie ich dobowego rytmu życia. Zastosowanie opraw LED, które kierują światło bezpośrednio na pożądane płaszczyzny, minimalizując rozpraszanie strumienia światła pozwala uniknąć efektu określanego przez ekologów jako tzw. „permanentna pełnia księżyca”. Polega ono na tym, że nasycenie światłem w porze nocnej, zaburza trasy migracji, okresy żerowania i odpoczynku zwierząt prowadzących nocny tryb życia. Obecnie w Polsce trwają badania, które weryfikują wpływ zmiany optyki oświetlenia ledowego na środowisko naturalne.

łasin ul1Fot. Oświetlenie Led  skutecznie eliminuje efekt rozproszenia strumienia światła

Odrębną kwestią, nad którą należałoby się pochylić jest także wpływ światła na bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg. Na chwilę obecną jest jednak zbyt wcześnie by w sposób miarodajny i poparty badaniami potwierdzić taki wpływ. Można jedynie opierać się na opracowaniach powszechnie dostępnych i doświadczeniu innych miast, które potwierdza pozytywny wpływ na wzrost bezpieczeństwa zarówno materialnego jak i psychicznego użytkowników przestrzeni miejskiej.

Zakończone modernizacje oświetlenia w Łasinie i Ryjewie stanowią niewielką część wszystkich przeprowadzonych dotychczas jak i planowanych do wykonania do końca roku przez Energa Oświetlenie w 2020r. Ponieważ obie gminy są samorządami stosunkowo niewielkimi, obejmującymi swym obszarem tereny wiejskie, są potwierdzeniem faktu, że modernizacja oświetlenia ulicznego jest dedykowana nie tylko do dużych i zamożnych samorządów wielkomiejskich, ale także do gmin o niewielkiej liczbie mieszkańców. Dzięki profesjonalnej realizacji inwestycji zostały osiągnięte dwa główne założenia przeprowadzonych modernizacji: znacząco poprawiona została efektywność energetyczna systemu oświetlenia ulicznego w Ryjewie i Łasinie oraz uzyskano znaczące obniżenie emisji CO2 i innych związków chemicznych. Działania te oznaczają dla samorządów obniżenie zużycia energii, a dla mieszkańców poprawę bezpieczeństwa oraz komfort korzystania z oświetlenia przyjaznego dla oczu. Nowe oświetlenie oznacza także długotrwałą gwarancję skuteczności i redukcji kosztów konserwacji i wymiany źródeł światła.


Zapoznaj się z naszą ofertą: Modernizacje oświetlenia ulicznego

Przykładowe modernizacje oświetlenia wykonane przez Energa Oświetlenie w 2020r.:

Modernizacja w Gdyni

Modernizacja w Kwidzynie i Dzierzgoniu

Wymiana opraw we Fromborku

Modernizacje w kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim

Modernizacje w Świdwinie i Manowie

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami: kancelaria.oswietlenie@energa.pl


Autor: Tomasz Demianiuk

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem