AWARIE!!! Pogotowie oświetleniowe
801 800 103

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika Wydziału Zasobów Organizacyjnych Energa Oświetlenie Sp. z o.o.


 

Zakres obowiązków:

 • Kreowanie i wdrażanie polityki personalnej;
 • Odpowiedzialność za nadzór nad procesem bieżącej obsługi kadrowo-płacowej pracowników i zleceniobiorców oraz jego terminowością;
 • Odpowiedzialność za tworzenie i realizację budżetu wynagrodzeń oraz szkoleń z uwzględnieniem polityki i celów biznesowych firmy,  zasad obowiązujących w Grupie ENERGA;
 • Realizowanie wszystkich procesów miękkiego HR (rekrutacja, szkolenia i rozwój);
 • Koordynacja procesów oceny rocznej pracowników, badania satysfakcji oraz zaangażowania pracowników;
 • Dialog społeczny i współpraca ze związkami zawodowymi;
 • Doradztwo oraz wsparcie dla kadry zarządzającej w zakresie HR;
 • Odpowiedzialność za nadzór nad procesem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Grupy i RODO;
 • Zarządzanie stosunkami z instytucjami zewnętrznymi w zakresie spraw pracowniczych (w tym sprawozdawczość w tym zakresie);
 • Uczestniczenie w projektach HR Grupy ENERGA;
 • Nadzór nad opieką medyczną, ubezpieczeniami;
 • Nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • Nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 • Współpraca z Centrum Usług Wspólnych w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania działań objętych umową;
 • Odpowiedzialność za właściwy poziom komunikacji wewnętrznej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Ekonomia, Prawo;
 • Ugruntowane doświadczenie zawodowe zdobyte na samodzielnym stanowisku w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi min. 3 lat,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy;
 • Doświadczenie we współpracy z Związkami Zawodowymi;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office oraz programów kadrowo - płacowych;
 • Zdolności komunikacyjne, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją;
 • Nastawienie na realizację celów oraz wdrażanie rozwiązań usprawniających pracę przedsiębiorstwa;

Oferujemy:

 • Ciekawą, samodzielną i odpowiedzialną pracę w szybko rozwijającej się firmie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Umowę o pracę.

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to 13.05.2020 r.

Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja.oswietlenie@energa.pl

 

Prosimy o podanie w temacie listu numeru referencyjnego i nazwy stanowiska, na  które prowadzona jest rekrutacja.

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Co dajemy w zamian:

umowa-o-prace

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

1)Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.

2)Nasze dane kontaktowe to: kancelaria.oswietlenie@energa.pl, 81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19.

3)Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-oswietlenie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt powyżej).

4)Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.

5)Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

6)Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.

7)Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 • Uprawnione organy publiczne,
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., na podstawie wewnętrznych umów,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Informujemy o przysługuje Ci prawo do:

1)dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

2)sprostowania swoich danych osobowych,

3)żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

4)przenoszenia danych,

5)cofnięcia zgód,

6)sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7)usunięcia danych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jeśli udzielasz nam dodatkowej, dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych po zakończeniu okresu tej rekrutacji, Administrator Danych Osobowych będzie mógł przetwarzać Twoje dane osobowe uzyskane w jej trakcie przez 3 lata od daty przesłania przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych. Będziemy analizować Twoje cv pod kątem prowadzonych w Grupie Energa procesów rekrutacyjnych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem